21
MRD
Markedsverdi av eiendomsporteføljen
786
MNOK
Leieinntekter 2022
12,3
MRD
Verdijustert egenkapital
541
Ansatte
95
%
Utleiegrad
90
KTI

Sommerro

Tema:

Aspelin Ramm eiendom

Vi utfører komplekse prosjekter i Oslo og østlandsregionen, hvor målet er å skape gode bymiljøer og attraktive byrom. I 2022 ble to av våre viktigste prosjekter ferdigstilt: Norges grønneste logistikkbygg på Alna og transformasjonsprosjektet Sommerro på Frogner.

Sommerrokvartalet

Høsten 2022 sto Sommerro ferdig, et av Norges mest ambisiøse hotell- og byutviklingsprosjekter. Sammen med Strawberry Brothers og Varner-familien har vi bevart og transformert gamle Oslo Lysverkers hovedkontor, som i dag har blitt til et nytt nabolagshotell på Solli plass. Kvartalet består i tillegg av grønne, sosiale uteområder og 56 nye leiligheter, som skjermes fra hovedveien av det gamle administrasjonsbygget. 

Sommerrokvartalet er et komplekst prosjekt, som forener bevaring og nybygg. I utviklingen har vi vektlagt samspill med omgivelsene, kvalitet i uteområdene og nøye rehabilitering av et viktig stykke norsk kulturarv. Med prosjektet ønsker vi å gi noe tilbake til byen og til menneskene som bruker den.  

«Sommerro er et kompromissløst og generøst prosjekt, som løfter den historiske bygningen fram og inkluderer den på en god måte i nabolaget.»

Utdrag fra jurybegrunnelse om Sommerro, vinner av Cityprisen 2023
<p>Etter fem år med bygging, og under særlig krevende forhold i koronapandemien, åpnet Sommerro 1. september 2022. Kvartalet har allerede blitt godt mottatt av naboer, Oslo-boere og tilreisende.&nbsp;Foto: Lars Petter Pettersen</p>

Etter fem år med bygging, og under særlig krevende forhold i koronapandemien, åpnet Sommerro 1. september 2022. Kvartalet har allerede blitt godt mottatt av naboer, Oslo-boere og tilreisende. Foto: Lars Petter Pettersen

Rehabilitering og
transformasjon

Oslo Lysverker ble bygget som hovedkontor for byens elektrisitetsverk, tegnet og ferdigstilt av arkitektkontoret Bjercke og Eliassen i 1931.

Nå, over 90 år senere, er bygget rehabilitert, transformert og tilrettelagt for moderne bruk og nytt innhold. Med utgangspunkt i den opprinnelige arkitekturen er Sommerro innredet med 231 rom og suiter, rause møterom, syv spisesteder og barer, kulturscene og kino. Det originale Vestkantbadet i kjelleren er bevart og gjenåpnet for publikum, utvidet med treningssenter og velværeavdeling. På toppen ruver blant annet Oslos første helårs takbasseng og –badstue.

<p>På 30-tallet kom Oslo-boere til Ekspedisjonshallen for å betale strømregningene sine. Gulvet er senket på midten for å gi kundene bedre øyekontakt med de sittende kontorarbeiderne. Foto: Oslo Museum</p>

På 30-tallet kom Oslo-boere til Ekspedisjonshallen for å betale strømregningene sine. Gulvet er senket på midten for å gi kundene bedre øyekontakt med de sittende kontorarbeiderne. Foto: Oslo Museum

<p>I dag er Ekspedisjonshallen bydelens lokale spisested. Originale detaljer i arkitektur og interiør er bevart og restaurert, inkludert det senkede gulvet i midten, som nå utgjør barområdet. Per Krohgs freskomaleri på fondveggen er nøye konservert. Foto: Lars Petter Pettersen</p>

I dag er Ekspedisjonshallen bydelens lokale spisested. Originale detaljer i arkitektur og interiør er bevart og restaurert, inkludert det senkede gulvet i midten, som nå utgjør barområdet. Per Krohgs freskomaleri på fondveggen er nøye konservert. Foto: Lars Petter Pettersen

<p>Bassenget på taket brukes som en del av hotellets kjøleanlegg, og har mottatt Enova-støtte for innovative tiltak. Foto: Lars Petter Pettersen</p>

Bassenget på taket brukes som en del av hotellets kjøleanlegg, og har mottatt Enova-støtte for innovative tiltak. Foto: Lars Petter Pettersen

<p>Foto: Lars Petter Pettersen</p>

Foto: Lars Petter Pettersen

Bevaring og tilbakeføring

Det ikoniske bygget er et viktig eksempel på hvordan nyklassisisme, funksjonalisme og art deco manifesterte seg i norsk arkitektur på 30-tallet.

Detaljer, interiører og materialer er bevart, og nye elementer er inspirert av den opprinnelige estetikken. Per Krohg og Asbjørg Borgfelts integrerte kunstverk, som pryder vegger, tak og inngangsparti, er konservert og nøye beskyttet i byggeprosessen. 

Gjennom Sommerro har Oslo-boere og besøkende fått tilgang til en viktig del av norsk kulturarv, som hittil har vært gjemt for allmennheten. Restaureringen og konserveringen er utført i tett dialog med Byantikvaren.

«Her har alle involverte gjort en strålende jobb. Resultatet er fantastisk og bærer preg av omsorg i alle detaljer, ned til den minste mosaikkbit.»

Byantikvar Janne Wilberg om nye Vestkantbadet
<p>Vestkantbadet ble tegnet som en del av gamle Oslo Lysverker, komplett med Per Krohgs ikoniske kunstverk på veggen. Foto: Oslo byarkiv</p>

Vestkantbadet ble tegnet som en del av gamle Oslo Lysverker, komplett med Per Krohgs ikoniske kunstverk på veggen. Foto: Oslo byarkiv

<p>Med Sommerro er badet bevart og åpent for publikum igjen. Per Krohgs mosaikk er restaurert, flis for flis. Foto: Lars Petter Pettersen</p>

Med Sommerro er badet bevart og åpent for publikum igjen. Per Krohgs mosaikk er restaurert, flis for flis. Foto: Lars Petter Pettersen

<p>Byggets originale kunstverk er en viktig del av norsk kulturhistorie, og har blitt godt ivaretatt av konservatorer fra Norsk institutt for kulturminneforskning. Foto: Lars Petter Pettersen</p>

Byggets originale kunstverk er en viktig del av norsk kulturhistorie, og har blitt godt ivaretatt av konservatorer fra Norsk institutt for kulturminneforskning. Foto: Lars Petter Pettersen

<p>Før Sommerro var store deler av Oslo Lysverker lukket for publikum – inkludert den tidligere kantinen for de ansatte, med Per Krohgs fresker i taket. Foto: Norsk kommuneforbunds fagblad / Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek</p>

Før Sommerro var store deler av Oslo Lysverker lukket for publikum – inkludert den tidligere kantinen for de ansatte, med Per Krohgs fresker i taket. Foto: Norsk kommuneforbunds fagblad / Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

<p>Krohg-salen benyttes i dag til møter og kveldsarrangementer. Siden Sommerro åpnet i september 2022 har husets mange møtesteder, spisesteder og hotellrom vært opp mot fullbooket. Foto: Lars Petter Pettersen</p>

Krohg-salen benyttes i dag til møter og kveldsarrangementer. Siden Sommerro åpnet i september 2022 har husets mange møtesteder, spisesteder og hotellrom vært opp mot fullbooket. Foto: Lars Petter Pettersen

Sammen om
et nytt nabolag

Et godt samarbeid med partnere, arkitekter, Byantikvaren og myndigheter har vært avgjørende i prosessen med å gjøre et bevaringsverdig kontorbygg om til et moderne, velfungerende hotell.

Området foran bygget er også åpnet opp, tilrettelagt for universell utforming og med bedre tilkomst og frodige grøntarealer. 

Sommerrokvartalet har vist positive ringvirkninger for det lokale næringslivet, med pågang fra aktører som ønsker å etablere seg i området. Med gode besøkstall og ventelister til rom og restauranter har et bygg man tidligere passerte blitt en hovedattraksjon på Solli plass.

«Sommerro er mye mer enn et hotell. I denne ikoniske art deco-bygningen har vi lagt omsorg i hver eneste detalj, ikke bare for overnattings- og møtegjester, men for hele byen.»

Petter A. Stordalen
<p>Sommerro er resultatet av en lang og omfattende prosess med mange involverte, inkludert et godt samarbeid med våre partnere i Strawberry Brothers, eid av Petter A. Stordalen, og Varner-familien. Her er styret i Sommerrogaten Utvikling på befaring. Foto: Lars Petter Pettersen</p>

Sommerro er resultatet av en lang og omfattende prosess med mange involverte, inkludert et godt samarbeid med våre partnere i Strawberry Brothers, eid av Petter A. Stordalen, og Varner-familien. Her er styret i Sommerrogaten Utvikling på befaring. Foto: Lars Petter Pettersen

<p>LPO arkitekter står bak transformasjonen av Oslo Lysverker, og har modernisert det gamle bygget i tett dialog med byggherre og Byantikvaren. Foto: Chris Aadland</p>

LPO arkitekter står bak transformasjonen av Oslo Lysverker, og har modernisert det gamle bygget i tett dialog med byggherre og Byantikvaren. Foto: Chris Aadland

Satsing på ung kompetanse

Med Aspelin Ramm-prisen ønsker vi å løfte frem unge talenter og oppmuntre til kunnskapsdeling mot en bedre, mer fremtidsrettet by- og stedsutvikling.

Prisen vurderer masteroppgaver innenfor eiendomsutvikling, arkitektur, landskapsarkitektur, samfunnsgeografi, ingeniørfag, økonomi og planlegging.

Juryen vektlegger evnen til tverrfaglig forståelse, og oppgavens tematikk og resultat må være relevant for praksis og gjennomføring av byutviklingsprosjekter og byplanlegging.

Les intervju med vinneren

Les mer om Aspelin Ramm-prisen

<p>Tanita Guldbrandsen stakk av med Aspelin Ramm-prisen 2022 og 30 000 kroner med sin oppgave&nbsp;<em>Badebyen Bergen – En tilgjengelig sjøfront for badeløver</em>. Foto: Bielke&amp;Yang</p>

Tanita Guldbrandsen stakk av med Aspelin Ramm-prisen 2022 og 30 000 kroner med sin oppgave Badebyen Bergen – En tilgjengelig sjøfront for badeløver. Foto: Bielke&Yang

Bærekraft

Vi i Aspelin Ramm vil jobbe enda hardere med å realisere best mulig prosjekter på klimavennlige premisser, men med økt bevissthet på sosial bærekraft og de kvalitetene som bygger oppunder et samfunn som det er godt å leve i.

Bærekraft for oss