19,4
MRD
Markedsverdi av eiendomsporteføljen
874
MNOK
Leieinntekter 2023
11,6
MRD
Verdijustert egenkapital
561
Ansatte
92
%
Utleiegrad

Samarbeid

Tema:

Aspelin Ramm eiendom

Vi utfører komplekse prosjekter i Oslo og østlandsregionen, hvor målet er å skape gode bymiljøer og attraktive byrom. I 2023 startet vi byggingen av Campus Ullevål i samarbeid med vår partner Norges Geotekniske Institutt (NGI). Planene for utviklingen av Bakgårdsslottet, nye Oslo Spektrum og Landbrukskvartalet ble også vedtatt av Oslo bystyre. 

Samarbeid

Samarbeid er en forutsetning for å drive god byutvikling. For oss i Aspelin Ramm handler det om å være en god arbeidsgiver og en god partner i byggeprosjekter. Det handler også om å ha en god dialog med myndigheter og konkurrenter.

Sammen med vår partner Norges Geotekniske Institutt (NGI), igangsatte vi i 2023 et av fjorårets største private byggeprosjekter i Norge: Campus Ullevål blir en viktig del av Oslo Science City, Norges første innovasjonsdistrikt. Vi har jobbet tett med Byantikvaren og Reiulf Ramstad Arkitekter om planene for å integrere vernet bygningsmasse fra 1800-tallet med et nytt bolig- og byområde ved Slottsparken. Et samlet Oslo bystyre ga grønt lys til prosjektet i fjor sommer, og nå skal Bakgårdsslottet utvikles. 

I 2023 pusset vi opp kontorlokalene våre på Vulkan for å tilrettelegge for bedre møteplasser, både internt og eksternt. Vi har invitert til frokostseminarer for å oppmuntre til dialog, diskusjon og påfyll på tvers av fagfelt. Vi ønsker også å videreformidle viktigheten av tverrfaglig samarbeid til neste generasjons byutviklere, og gjennomførte et vellykket program for studenter i samarbeid med Sweco sommeren 2023.

Campus Ullevål

I 2023 startet vi byggingen av Campus Ullevål i Sognsveien 72.

Prosjektet eies 50/50 av Aspelin Ramm og Norges Geotekniske Institutt (NGI), og er en del av det nye innovasjonsdistriktet Oslo Science City. Det 36 000 kvadratmeter store bygget blir NGIs nye hovedkontor, og et samlingspunkt for små og store aktører innen klima, energi, miljø, samfunnssikkerhet og infrastruktur. Foto NGI

<p>Parallelt med byggingen av Campus Ullevål forsker eier og leietaker NGI på bruken av spunt som energilager. Ifølge Lars Andresen, administrerende direktør i NGI, er målet med forskningsprosjektet å vise hvordan byggebransjen kan redusere sitt klimafotavtrykk, og på den måten være en aktiv deltaker i overgangen til en mer bærekraftig fremtid. Foto: NGI </p>

Parallelt med byggingen av Campus Ullevål forsker eier og leietaker NGI på bruken av spunt som energilager. Ifølge Lars Andresen, administrerende direktør i NGI, er målet med forskningsprosjektet å vise hvordan byggebransjen kan redusere sitt klimafotavtrykk, og på den måten være en aktiv deltaker i overgangen til en mer bærekraftig fremtid. Foto: NGI

<p>Høy inflasjon og høye renter gjorde 2023 til et krevende år for bransjen. På tross av dette, og i godt samarbeid med totalentreprenør Skanska, fant vi løsninger som gjør Campus Ullevål til et av de største, private byggeprosjektene igangsatt i Norge i fjor. Bygget er tegnet av arkitektkontoret Schmidt Hammer Lassen, og ferdigstilles i 2026. Illustrasjon: 3D Estate</p>

Høy inflasjon og høye renter gjorde 2023 til et krevende år for bransjen. På tross av dette, og i godt samarbeid med totalentreprenør Skanska, fant vi løsninger som gjør Campus Ullevål til et av de største, private byggeprosjektene igangsatt i Norge i fjor. Bygget er tegnet av arkitektkontoret Schmidt Hammer Lassen, og ferdigstilles i 2026. Illustrasjon: 3D Estate

«NGI og Aspelin Ramm gjør dette prosjektet sammen, og vi har valgt Skanska som totalentreprenør. Det er et solid team som jobber for å realisere Campus Ullevål.»

Lars Andresen, administrerende direktør i NGI

Bakgårdsslottet

Et enstemmig Oslo bystyre vedtok i august 2023 planen for Lille Uranienborg-kvartalet, der Byantikvaren var forslagsstiller.

Planene inkluderer Bakgårdsslottet i Parkveien 27–31 og Uranienborgveien 5, som Aspelin Ramm utvikler sammen med Bertel O. Steen Eiendom. Prosjektet innebærer vern og bygging av boliger og byrom. Illustrasjon: Reiulf Ramstad Arkitekter

«Vi opplever dette som et godt og stedstilpasset prosjekt der bevaringsaspektet er godt ivaretatt, og synes det har vært en god dialog rundt utviklingsmulighetene med Parkveien Utvikling.»

Ellen Hole, Byantikvar
<p>Eiendommene i Parkveien var blant de første som ble utbygget i tråd med slottsarkitekt Hans Ditlev Frantz Linstows plan fra 1838. Innenfor vårt prosjekt ligger tre villaer oppført i 1840-årene, omkranset av murgårdsbebyggelse og representative forhager.</p>

Eiendommene i Parkveien var blant de første som ble utbygget i tråd med slottsarkitekt Hans Ditlev Frantz Linstows plan fra 1838. Innenfor vårt prosjekt ligger tre villaer oppført i 1840-årene, omkranset av murgårdsbebyggelse og representative forhager.

«Dette er et veldig godt eksempel på skreddersøm der partene har knadd reguleringen sammen og brynt seg på hverandre, noe som har gjort prosessen smidigere. Dette er et prosjekt vi kan lære mer av.»

Line Steine Oma (Ap), Oslo bystyre (daværende)
<p>I tillegg til muligheten for å kunne bo skjermet midt i sentrum, legger Bakgårdsslottet til rette for nye, bilfrie byrom for Oslos befolkning. Illustrasjon: Reiulf Ramstad Arkitekter</p>

I tillegg til muligheten for å kunne bo skjermet midt i sentrum, legger Bakgårdsslottet til rette for nye, bilfrie byrom for Oslos befolkning. Illustrasjon: Reiulf Ramstad Arkitekter

«Vi i Parkveien Utvikling har opplevd dialogen med Byantikvaren som forbilledlig. Faglig gode samtaler, tydelige tilbakemeldinger og løpende konstruktiv dialog har gjort prosjektutviklingen forutsigbar.»

Maren Bjerkeng, direktør byutvikling og arkitektur i Aspelin Ramm

Frokostseminar

I 2023 inviterte Aspelin Ramm til frokostseminarer i nyoppussede lokaler på Vulkan. Ambisjonen er å løfte frem ulike aspekter av byutvikling ved å legge til rette for dialog på tvers av fagfelt.

Raymond Johansen gjestet det første seminaret i juni, hvor sentrale nøkkelpersoner i eiendomsbransjen var samlet for å høre den daværende byrådslederens planer for Oslo. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

<p>Initiativtakeren til frokostseminarene, Maren Bjerkeng i Aspelin Ramm, var ordstyrer for debatten om kommuneplanen i forbindelse med høringsfristen i desember 2023. Frokostmøtet var et samarbeid med OMA (Oslo Metropolitan Area)</p>

Initiativtakeren til frokostseminarene, Maren Bjerkeng i Aspelin Ramm, var ordstyrer for debatten om kommuneplanen i forbindelse med høringsfristen i desember 2023. Frokostmøtet var et samarbeid med OMA (Oslo Metropolitan Area)

<p>En av hovedhensiktene med oppussingen av kontorlokalene var å skape bedre møteplasser internt, og samtidig kunne invitere inn til større samlinger og samtaler. Lokalene sto klare våren 2023. Foto Geir Anders R. Ørslien</p>

En av hovedhensiktene med oppussingen av kontorlokalene var å skape bedre møteplasser internt, og samtidig kunne invitere inn til større samlinger og samtaler. Lokalene sto klare våren 2023. Foto Geir Anders R. Ørslien

«Frokostmøtene er en god arena for å samle bransjen på tvers av ulike roller og interesser til konstruktiv dialog om hvordan vi best kan jobbe sammen. Det er utrolig gøy at vi greier å samle så mange til disse møtene. Målet vårt er å bidra til reell endring for hvordan de ulike aktørene snakker og jobber sammen.»

Maren Bjerkeng, direktør byutvikling og arkitektur i Aspelin Ramm

Aspelin Ramm x Sweco

Hver sommer inviterer Aspelin Ramm og Sweco en tverrfaglig studentgruppe til å bryne seg på en samfunnsaktuell oppgave, tett oppfulgt av fageksperter.

I 2023 hyllet seks arkitektur- og ingeniørstudenter byens skitt, liv og røre med prosjektet Den Skitne Byen. Programmet innebar blant annet en interrail fra Oslo til København, via Göteborg og Malmö. Her, utenfor Folkets park i Malmö. Foto: Peder Blumlein

«Sammen med studentene, utfordrer vi konvensjonelle ideer og oppfordrer til bred deltakelse og engasjement fra innbyggere, næringsliv og kreative miljøer.»

Johannes Goa Ludvigsen, sjef for strategi og organisasjonsutvikling i Sweco Architects
<p>Sommerstudentene 2023. F.v. Ingrid Haga, Einar Granli Hansen, Ulrik Randsborg Lie, Nora Ulrikke Andersen, Live Victoria Hesland Noren og Peder Blumlein. Foto: Rikke Sjøhelle</p>

Sommerstudentene 2023. F.v. Ingrid Haga, Einar Granli Hansen, Ulrik Randsborg Lie, Nora Ulrikke Andersen, Live Victoria Hesland Noren og Peder Blumlein. Foto: Rikke Sjøhelle

Bærekraft

Vi i Aspelin Ramm vil jobbe enda hardere med å realisere best mulig prosjekter på klimavennlige premisser, men med økt bevissthet på sosial bærekraft og de kvalitetene som bygger oppunder et samfunn som det er godt å leve i.